Podmínky platné pro online výuku realizovanou přes Skype a pro osobní docházku

 • Výuka je realizována v čase a rozsahu dohodnutém vyučujícím a studentem.

 • Lekce je vždy jen pro jednu osobu, není-li stanoveno jinak.

 • Student si předplácí lekce dopředu před zahájením výuky, a to bankovním převodem. Je třeba, aby byla platba připsána na účet 2 dny před začátkem výuky, aby Vám mohla být lekce zarezervována.

 • Minimální počet předplacených hodin je 4. V případě výuky 1 x týdně se platí dopředu vždy za 4 lekce, které si pak student zpravidla v rámci čtyř týdnů čerpá. V případě intenzivnější výuky 2 x týdně si student předplácí 8 lekcí, u výuky 3 x týdně je to 12 předplacených lekcí.

 • Pokud se student nemůže výuky v dohodnutý termín zúčastnit, a vyrozumí vyučujícího nejpozději 12 hodin před jejím termínem konání, předplacená lekce neodpadá a nahradí se v dalším domluveném termínu. Neučiní-li tak, vyučující je oprávněn výuku studentovi počítat tak, jako kdyby proběhla.

 • Lekce může být na základě dohody vyučujícího se studentem nahrazena buď ještě v rámci téhož týdne, nebo ji lze přesunout na další týden. 

 • V případě nutnosti je rovněž možné předplacené lekce přesunout i o několik týdnů a výuku tak na nějakou dobu přerušit. Student však musí o této skutečnosti informovat vyučujícího, včetně délky plánovaného přerušení a opětovného zahájení lekcí. V takovém případě se platnost předplacených lekcí prodlužuje maximálně na 3 měsíce od data jejich úhrady. V rámci této doby má student možnost si lekce vybrat.  V opačném případě lekce propadají. 

 • V případě, že student dorazí na výuku pozdě, lekce i přesto končí v plánovaném čase. Není možné ji natáhnout s ohledem na další studenty a jejich lekce.

 • Pokud se student na výuku nedostaví v daný čas a předem se z ní neomluvil, vyučující čeká max. 15 minut, poté je hodina zrušena a počítá se jako odučená.

  Výuka přes Skype začíná v dohodnutý čas tak, že vyučující kontaktuje studenta nebo případně počká, až se student připojí. Maximální čekací doba je 15 minut, poté je hodina zrušena a počítá se jako odučená.

  Výjimkou jsou technické problémy s internetovým připojením. V takovém případě je v zájmu studenta spojit se s vyučujícím telefonicky a domluvit se na dalším postupu.

 • Pokud z vážných důvodů výuku zruší vyučující, lekce studentovi nepropadá a bude nahrazena. Totéž se vztahuje i na případné technické závady na straně vyučujícího u výuky realizované přes Skype – v takovém případě hodina nebude studentovi účtována.

 • Noví studenti, kteří výuku teprve zahajují, mají možnost předplatit si pouze dvě úvodní lekce, aby se následně mohli rozhodnout, zda jim výuka bude vyhovovat a budou chtít pokračovat.

 

Objednáním výuky student bere na vědomí výše uvedené podmínky a souhlasí s nimi.

 

Anefino © 2023 Všechna práva vyhrazena

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode